Extra Stromer garantie

Extra garantie aanvragen is helaas niet meer mogelijk.

Sluit extra garantie af voor je Stromer. Bij aanschaf van een nieuwe Stromer ontvang je twee jaar garantie vanuit Stromer. Aan het einde van deze twee jaar is het mogelijk om deze garantie via Stromer te verlengen voor één jaar. Het is ook mogelijk om de garantie voor 3 jaar te verlengen, dat kan via ons en het heeft dezelfde dekking als de Stromer-garantie. Lees er hieronder alles over en laat je gegevens achter, zodat wij extra garantie mogen regelen. Met meer plezier op pad door 5 jaar garantie!

Uw voordelen

• Verlenging van de E-BikeGarantie tot maximaal vijf
jaar – uitgebreide bescherming tegen reparatiekosten
in deze periode.
• Niet alleen reserveonderdelen, maar ook de reparatiekosten
(arbeidskosten) maken deel uit van de verzekering.
• Waardestijging bij de verkoop van de e-bike.

In de afbeelding hiernaast ziet u welke onderdelen onder de garantie vallen. (Opsomming pretendeert niet volledig te zijn).

Componenten garantie

Hoe werkt de garantie

Met de extra garantie is de consument vanaf de aankoopdatum gedurende maximaal vijf jaar beschermd tegen reparatiekosten. Deze periode bestaat uit de tweejarige fabrieksgarantie en de extra bij te kopen garantie (zie afbeelding). Deze kan binnen de looptijd van de fabrieksgarantie tot maximaal vijf jaar worden afgesloten. Alternatief kan de extra garantie voor twee of voor slechts één jaar worden afgesloten en kort voor afloop jaarlijks worden verlengd tot een maximum van 5 jaar vanaf de eerste verkoopdatum.

garantie periode stromer

Vergoeding van kosten

De in de verzekeringsdekking opgenomen arbeids- en
materiaalkosten worden vergoed.
Indien de accu volledig uitvalt, worden de kosten voor een nieuwe
accu als volgt betaald – “nieuw voor oud”:
• 60% vanaf het begin van het derde gebruiksjaar
• 40% vanaf het begin van het vierde gebruiksjaar
• 20% vanaf het begin van het vijfde gebruiksjaar

Uitzonderingen – niet verzekerd zijn:

• slijtage onderdelen (zoals aandrijfriemen, accu’s,
remblokjes en -schijven, remvoeringen, remtrommels,
kettingen, lampen, pignons, banden en slangen)
• reparaties waarvoor garantieclaims tegen de fabrikant
of dealer bestaan
• accessoires (ook range extender of extra accu’s)
• ongevallen, vallen, normale slijtage, gebreken door
eigen schuld, corrosie.

Optimale totaalbescherming

Vergoed worden reparatiekosten en kosten van vervangende
onderdelen van de Stromer. De garantie omvat alle componenten van de in de koopovereenkomst beschreven e-bike, met uitzondering van een niet door de fabrikant te leveren meeruitvoering en van onderdelen die onderhevig zijn aan verhoogde natuurlijke slijtage. 

De extra garantie dekt niet de kosten voor bedrijfsstoffen zoals olie, hydraulische vloeistoffen, vetten, schoonmaakmiddelen en voor indirecte en directe gevolgschade (bijvoorbeeld transportkosten, parkeerkosten, vrachtkosten, kosten voor de huur van een vervangende fiets, verwijderingskosten,  schadeloosstelling voor niet genoten gebruik, gevolgschade aan niet verzekerde componenten). 

Stromer garantie bijkopen

Afsluiting

De extra garantie kan uitsluitend binnen de fabrieksgarantie
worden afgesloten. De datum van eerste verkoop moet in het contract worden ingevuld. Begin van de extra garantie is de eerste dag na afloop van de fabrieksgarantie. Een uitgeprint exemplaar dient aan de klant te worden overhandigd; een ondertekend exemplaar dient door de dealer te worden bewaard. 

Overdraagbaarheid

De extra garantie is aan de e-bike gebonden en gaat in geval van doorverkoop over op de nieuwe eigenaar.

Looptijden

De extra garantie kan verstrekt worden met de volgende looptijden:
• 36 maanden (voor e-bikes met twee jaar fabrieksgarantie).